Strategie voor duurzaam toerisme

Het INTERREG IV B-project "PROWAD - Protect and Prosper: Duurzaam toerisme in de Waddenzee" (2011 - 2015) was het eerste initiatief voor de ontwikkeling van duurzaam toerisme in het hele Waddengebied van Denemarken, Duitsland en Nederland. Het project was gericht op het bevorderen van een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling in het Waddengebied als gevolg van de aanwijzing van de Waddenzee als UNESCO Werelderfgoed in 2009.

In het kader van dit project werd een consistente strategie voor duurzaam toerisme in een participatieve benadering samen met relevante lokale en regionale stakeholders ontwikkeld. Deze werd in 2014 op trilateraal niveau aangenomen. De strategie beoogt het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige en duurzame toeristische producten en activiteiten en wil een bijdrage leveren aan het behoud van de Uitzonderlijke Universele Waarde van het Werelderfgoed Waddenzee. Een gezamenlijk actieplan, voortkomend uit deze strategie, wordt op dit moment uitgevoerd.

Daarnaast is in het kader van PROWAD een grensoverschrijdend netwerk van stakeholders gegroeid waarin de partners samenwerken op het gebied van bewustwording, communicatie, marketing, opleiding en certificering. Er werd een reeks tools en producten ontwikkeld die stakeholders helpen de Uitzonderlijke Universele Waarde van de Waddenzee te communiceren en te vertalen in producten. Het project was succesvol doordat er steeds meer doelgroepen bereikt werden en meer stakeholders betrokken raakten.

Het PROWAD-project werd ondersteund door het INTERREG IV B Noordzeeregio-programma.